İGDAŞ Abonelik ve Sözleşme İşlemleri

Abonelik İşlemi
Doğal Gaz Bağlantı Sözleşmesi; bağımsız bölüm maliki ya da yetkili temsilcisi tarafından yapılır.

Doğal gaz bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak üzere abone bağlantı bedeli tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılamaz.

Sokağınızdan doğal gaz hattı geçiyorsa;

Abonelik işleminizi, İGDAŞ internet sitesinden online olarak veya İGDAŞ Hizmet Binalarında bulunan Pazarlama Şefliklerinde yaptırabilirsiniz.

Online bağlantı sözleşmesi yapmak için tıklayınız!

Binanızda doğal gaz servis kutusu yoksa İGDAŞ yasal süre içerisinde servis kutusu bağlantısını yapacaktır.

Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa;

İGDAŞ Bölge Pazarlama Şeflikleri ile görüşerek abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Hatsız yerler için yapacağınız doğal gaz taleplerinizin olumlu karşılanması durumunda bağlantı sözleşmesi işlemlerine devam edebilirsiniz.

Konut amaçlı abonelik işlemlerinde;

Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 514 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 424 TL + KDV olarak abone bağlantı bedeli artırılır,
Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS); Dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' için 1 BBS artırılarak hesaplanır.
Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda 200 TL + KDV tahsil edilir.
Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS); Dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' için 1 BBS artırılarak hesaplanır.

Doğal Gaz abonelik başvurusu yapmış olduğunuz yerde gaz kullanımı da yapacak iseniz; bağlantı işlemi ile birlikte sözleşme işlemi için gerekli evrakları yanınıza getirmeniz takdirde Doğal Gaz Abonelik Sözleşme işleminizi de yapabilirsiniz

ABONELİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

b) Müracaat eden kişi; mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise tapu fotokopisine ilave olarak abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi.

c) Binanızda daha önceden doğal gaz bağlantı sözleşmesi yapılmış ise binanıza ait tesisat numarası,

talep edilir.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak;

a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,

talep edilir. 


Sözleşme İşlemi
Abonelik işlemi yapılmış, yetkili tesisatçı firma tarafından İç Tesisat İşlemleri tamamlanarak projesi İGDAŞ tarafından onaylanan mahallerde; doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler ya da yetkili temsilcilerinin Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapması gerekmektedir. Sözleşme işleminden sonra tahakkuk eden güvence bedeli faturalarınıza yansıtılacaktır.

Güvence Bedeli Nedir?

Güvence Bedeli; İGDAŞ'ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden doğal gaz abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Konutlar için güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından önerilir ve EPDK tarafından belirlenir.

güvence bedeli

Web den doğal gaz abonelik sözleşmesi yapmanız durumunda gazınızın açılabilmesi için; Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için gereken evrakı gaz açılışı esnasında İGDAŞ personeline teslim etmeniz gerekir! Doğal gazınızın açılması için İGDAŞ ekibi geldiğinde doğal gazı adına açtırmak isteyen kişinin adreste hazır bulunması ve Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesini imzalaması gerekir! (Tesisatta daha önce gaz kullanılmamış ise sertifikalı firma mühendisi de adreste bulunmalıdır.

Unutmayın, sözleşmeyi doğal gazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).

Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına kurumsal olarak bina yöneticisi yapmalıdır.

Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için tıklayınız!

DOĞAL GAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,

b) Mal sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,

c) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,

Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak;

Yabancı uyruklu müşteri tapu sahibi ise

e) Pasaport beyanı ve fotokopisi,

f) İkamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi beyanı ve fotokopisi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi, talep edilir.

Hafta İçi 09:00 - 18:00 Hafta Sonu 09:00 - 15:00

Neredeyiz Ataşehir / İstanbul