doodle

TÜRKÇE ENGLISH

İGDAŞ Abonelik İşlemleri

ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (Ücreti 360TL+KDV)

a) Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
b) Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu veya yapı ruhsatı fotokopisi, kiracı ise abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe,
c) Binanızda daha önceden abonelik yapılmış ise binanıza ait tesisat numarası,

Merkezi Sistem Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,
d) Binada 8 ve üzerinde bağımsız bölüm var ise; noter onaylı apartman karar defteri ( %51 çoğunlukla alınmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren karar),
e) Binada 8’in altında bağımsız bölüm var ise; %51 çoğunlukla imzalanmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren dilekçe,
f) Abonelik bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,
g) Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,
h) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,
i) İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
j) Kaşe,
talep edilir.

NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın bağımsız bölümlerinin tamamı abone olma zorunluluğu vardır.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için;

1) Pasaport beyanı ve fotokopisi,
2) Tapu fotokopisi,
talep edilir.

BİNANIZDA DOĞALGAZ ABONESİ YOKSA

1. Enerji Performansı Yönetmeliği'nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,

2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı

Apartmanda;
a) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,
b) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğalgazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

c) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

d) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,”

NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az yâ da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8'den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

3. Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise mülk sahibinin onay verdiğini gösterir imzalı dilekçe,
4. Resmi Kimlik Beyanı (TC Kimlik Numaralı)
5. Elektrik veya Su faturası fotokopisi gerekir.

Konut amaçlı abonelik işlemlerinde;
Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 360 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 297 TL + KDV olarak abone bağlantı bedeli artırılır,
Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS); Dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' için 1 BBS artırılarak hesaplanır.
Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda 140 TL + KDV tahsil edilir.

Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı);
Konut harici doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde bağlantı, abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi kişilere (Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onay almış Yapım ve Hizmet Sertifika sahibi firmalar olup, bu firmalara http://www2.epdk.org.tr/reports/pages/report.asp?report=dpdsertifika1 linkinden ulaşabilirsiniz.) veya dağıtım şirketlerine yaptırılır. Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine (İGDAŞ) yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine % 10 ilave edilerek bulunur. (KDV hariç)

Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneden alacağı bedel ilk 100 metrelik bağlantı için 297 TL’dir, ilave her metre için 2 TL eklenir.

Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı Olmaması ve Konutlarla Aynı Binada Bulunması Halinde);
Abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 360 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 297 TL + KDV olarak abone bağlantı bedeli artırılır,
Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS); Dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' için 1 BBS artırılarak hesaplanır.

NOT : HATSIZ yerler için abonelik müracaatlarını aşağıdaki adreslerimizden yapabilirsiniz;

Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Fatih, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Silivri, Başakşehir, Bakırköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu ilçeleri için;
AVCILAR PAZARLAMA ŞEFLİĞİ : Üniversite Mh. Toker Kardeşler Sk. No:5 Parseller Avcılar/İST. Tel: (0212) 499 22 22

Sultangazi, Arnavutköy, Bayrampaşa, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane ilçeleri için;
SULTANGAZİ PAZARLAMA ŞEFLİĞİ : Cumhuriyet Mh. N.Fazıl Cad. No:3 Sultançiftliği/İST. Tel: (0212) 499 33 33

Ümraniye, Beykoz, Şile, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Adalar, Ataşehir ilçeleri için;

ÜSKÜDAR PAZARLAMA ŞEFLİĞİ : Bulgurlu Mahallesi Alemdağ Caddesi No:6 - 2 Üsküdar/İST. Tel: (0216) 681 44 44